DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG

Ya Allah jadilah usahaku ini satu ibadat yang Kauredai....
Ya Allah hilangkan raik, ujub dan sum'ah dalam diri......
Ya Allah jadilah ilmu yang dipinjamkan olehMU sesuatu yang memberi manafaat kepada diriku, suamiku, anak-anakku dan semua manusia dunia dan akhirat ....... AMIN

YA ALLAH JADIKAN SETIAP PERBUATANKU, SUAMI DAN ANAK-ANAK SEBAGAI IBADAT YANG IKHLAS DENGAN LIMPAHAN REDAMU......AMIN

Ya ALLAH, Ampunilah dosa kami, bantulah kami dalam menjaga Akal, Lidah, Hati dan Perbuatan dari perkara-perkara yang boleh mendatangkan KEMURKAAN-MU kepada kami yang sangat lemah. ILMU kami tidak sampai sebesar lubang jarum berbanding dengan lautan luas ciptaan-MU, bahkan kami selalu menurut hawa nafsu biarpun Firman-MU dan Sunnah Kekasih-MU ada dibumi-MU. Permudahkanlah segala urusan kami. Amin


YA ALLAH , SEMUGA ILMU YANG KAUPINJAMKAN INI TERSEBAR DAN DIMURNIKAN SEMULA OLEH PARA PENGUNJUNG BLOG ........ JADIKANLAH ILMU INI BERMANAFAAT BUAT RAKAN-RAKAN PENDIDIK DAN ANAK-ANAK DIDIK SEKALIAN.....AMIN

Sabtu, 15 Oktober 2011

DRAMA BAHASA MELAYU 2-PROGRAM JAWAKHIR 2011, JOHOR


  DRAMA FORUM REMAJA 2020 (TINGKATAN 4)

SET 1

Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya
dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Chandran        : Terima kasih atas penghormatan itu. Cuma satu saja yang saya ragu. Perkataan
potensi yang saudara sebutkan itu membawa implikasi bahawa negara kami   
belum lagi mencapai taraf prestasi yang boleh dibanggakan sebagai sebuah 
negara membangun. Sedangkan kami rasa setiap keadaan dalam negara ini 
adalah terkawal dan membanggakan.

MU I               : Itu perasaan saja. Hakikatnya belum cukup memuaskan sepenuhnya untuk 
                          dijadikan sebagai sebuah negara model.

CHONG         : Kami rasa, kami sudah mempunyai kualiti-kualiti yang mencukupi sebagai 
                          sebuah negara model yang saudara sebutkan itu. Kami punyai satu bahasa
  kebangsaan sebagai bahasa perantaraan untuk tujuan integrasi nasional.

SALMAH      : Kami punyai satu agama rasmi, sementara agama-agama lain dibenar untuk
                          dipraktikkan.

CHANDRAN            : Kami juga mempunyai satu kebudayaan nasional, yang mewakili seluruh cara
                          hidup bangsa Malaysia.

SALMAH      : Kami hidup dengan baik dan dalam suasana mubibah. Dari segi makanan saja
                          sudah cukup sebagai bukti.

CHANDRAN            : Misalnya, kalau orang India makan roti canai, orang Melayu dan orang Cina pun
                          makan roti canai.

CHONG         : Kalau orang Cina makan kuetiau, orang Melayu dan orang India pun makan 
                          kuetiau.
(Dipetik daripada
‘Forum Remaja 2020’
dalam antologi Harga Remaja,
Dewan Bahasa dan Pustaka)

  (i)       Nyatakan dua kualiti yang dimiliki oleh Malaysia untuk menjadi sebuah negara model.
[2 markah]

(ii)               Pada pendapat anda,  apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memupuk
semangat muhibah dalam kalangan rakyat negara kita.                              [4 markah]     

(iii)             Berikan satu nilai murni yang terdapat dalam petikan dan dua nilai murni lain yang
terdapat dalam keseluruhan drama.                                                            [3 markah]


SET 1

   (i)      Dua kualiti:
             - satu bahasa kebangsaan
             - satu agama rasmi, namun agama-agama lain dibenar untuk dipraktikkan
             - satu kebudayaan nasional

(ii)               Usaha yang boleh dilakukan oleh untuk memperkasakan integrasi nasional di negara
kita:
  - hormat-menghormati antara satu sama lain
  - menjalin hubungan yang baik dengan semua orang tanpa mengira bahasa, agama
    dan bangsa
  - menghadiri sambutan perayaan pelbagai kaum
  - menziarahi rakan                                     

(iii)             Nilai murni dalam petikan:
- semangat patriotisme. Cth: Chong dan Chandran mempertahankan nilai kualiti Negara

Nilai murni dalam keseluruhan drama:
- insaf. Cth: MU I insaf akan kesalahan masa silamnya dan berharap agar mereka
  semua tidak mengulang kesalahan tersebut
- berani. Cth: Salmah, Chong dan Chandran berani berhujah demi mempertahankan
  pendapat masing-masing                                                  

SET 2

Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya
dengan menggunakan ayat anda sendiri.

MU II             : Kerana saudara belum lagi menjadi pemimpin!

MU I               : Sebagai bakal pemimpin, saudara perlu menjalani banyak ujian dan cabaran. Ini
disebabkan muda mudi masa kini, iaitu generasi saudara sedang mengalami  
suatu era kritikal baik dari segi moral, sosial mahupun mental.

SALMAH      : (Kembali tidak sabar) Nampaknya saudara menghina kami ni!

MU I               : Bertenang saudara. Bukan menghina, tapi kenyataan. Kehidupan moden hari ini
semakin menjadi materialistik! Ia sedang menyerang masyarakat manusia  
seluruh dunia! Dan generasi mudalah yang bakal menjadi mangsanya.

CHANDRAN            : Saudara bercakap sewenang-wenangnya. Cuba buktikan kata-kata saudara itu.

MU I               : Tidakkah saudara membaca, mendengar radio atau menonton televisyen? Tiap-
                          tiap hari tersiar keruntuhan moral generasi muda.

MU II             : Generasi muda sudah tidak tahu dan tidak mahu menghormati lagi. Tidak
                          menghormati orang tua, tidak menghormati guru, tidak menghormati sesama
                          manusia dan tidak menghormati diri sendiri.

CHONG         : (Nada perli) Lagi?

MU I               : Dan lagi, atas segala-galanya ialah kepercayaan keagamaan dan ketuhanan.
                          Generasi muda masa kini amat longgar kepercayaan keagamaannya. Inilah
                          punca utama yang menyebabkan berlakunya kemerosotan moral dalam kalangan
                          belia.

(Dipetik daripada
‘Forum Remaja 2020’
dalam antologi Harga Remaja,
Dewan Bahasa dan Pustaka)

  (i)      Berikan dua contoh keruntuhan moral generasi muda hari ini.                    [2 markah]

(ii)       Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri generasi muda yang berani menghadapi cabaran hidup?                                                                                                               [3 markah]

(iii)      Huraikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan drama dan satu latar
            masyarakat lain yang terdapat dalam keseluruhan drama.                           [4 markah]


SET 2

  (i)      Dua gejala keruntuhan moral:         
            - generasi muda sudah tidak tahu dan tidak mahu menghormati lagi
            - longgarnya kepercayaan keagamaan dan ketuhanan generasi muda      

(ii)      Ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seseorang generasi muda yang berani menghadapi
           ujian dan cabaran hidup:
           - berfikiran terbuka
           - berani bertindak
           - berusaha keras
           - bijak menyelesaikan sesuatu perkara
           - berilmu tinggi dalam bidang akademik
           - berfikiran rasional dalam membuat keputusan
           - mempunyai semangat patriotik yang tinggi                                   

(ii)               Satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan:
- masyarakat generasi muda yang terlibat dalam keruntuhan moral
  Cth: berita keruntuhan moral generasi muda disiarkan dalam media massa setiap
  hari

  Satu latar masyarakat lain yang terdapat dalam keseluruhan drama:
  - masyarakat yang bijak berhujah
    Cth: Salmah dan Chandran berhujah dengan MU I dan MU II tentang pembangunan
    negara mereka      
  - masyarakat yang suka memberikan panduan dan nasihat demi kesejahteraan negara
    Cth: Makhluk Utopia berterus terang dalam memberikan panduan dan nasihat
    kepada Salmah, Chandran dan Chong demi kemajuan negara ini

SET 3

  (i)      Dua perkara penting yang perlu ada dalam diri remaja:    
            - remaja mesti berani menerima kritikan
            - bertanggungjawab untuk belajar
            - bertanggungjawab melakukan sesuatu untuk tanah air

 (ii)      Empat perkara yang perlu ada dalam diri remaja untuk memajukan diri:
            - semangat patriotik yang tinggi
            - cemerlang dalam pelajaran
            - sifat berdikari yang tinggi
            - tidak terjebak dengan gejala-gejala negatif
            - bersikap positif
            - mempunyai semangat berdaya saing
            - rajin berusaha
            - melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah

(iii)      Satu pengajaran yang terdapat dalam petikan:
            - sebagai remaja, kita mestilah berani menerima kritikan untuk berjaya dalam hidup

            Dua pengajaran lain yang terdapat dalam keseluruhan drama:
            - kita perlu berbincang untuk mendapatkan suatu pandangan yang baik
            - sebagai remaja, kita harus sedar bahawa kitalah pemimpin negara pada masa hadapan
SET 3
Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya
dengan menggunakan ayat anda sendiri.

SALMAH      : Kau meragui dua Makhluk Utopia tu kerana dalam beberapa hal pendapat-
                          pendapat kita disanggah oleh mereka.

CHONG         : (Seperti memikirkan sesuatu)

SALMAH      : Kerana tak sanggup dikritik, maka kau pun meragui mereka! Betul tak?

CHONG         : (Teragak-agak untuk bercakap) Tapi …

SALMAH       : Kita harus sanggup dan berani menerima kritikan. Bangsa yang maju ialah 
  bangsa yang sanggup berdepan dengan kritikan! Kalau bangsa kita ingin maju,
  kita harus dan mesti berani, bukan hanya untuk mengkritik tetapi juga untuk
  dikritik.

CHONG         : Ah, kita lupakan saja tentang mimpi tu! Kita ni masih pelajar. Kita mempunyai
                          tanggungjawab yang utama terhadap pelajaran. Buat apa susah-susah ambil
                          tahu soal-soal yang bukan tanggungjawab kita? (Kepada CHANDRAN)
                          Bagaimana, Chandran?

CHANDRAN            : Entahlah. Aku kurang pasti. Kepala aku pening! (Kepada SALMAH) Apa
                          pendapat kau, Salmah?

SALMAH      : Aku yakin kita perlu buat sesuatu. Sebagai pelajar, memang tanggungjawab kita
                          Belajar. Tapi sebagai manusia, sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan tanah
  airnya, kita juga mempunyai tanggungjawab tertentu. Aku fakir kata-kata dua
  Makhluk Utopia itu tadi ada kebenarannya. Ketepikanlah ego peribadi kita. Cuba
  Renungkan kembali peristiwa yang berlaku sebentar tadi!

(Dipetik daripada
‘Forum Remaja 2020’
dalam antologi Harga Remaja,
Dewan Bahasa dan Pustaka)

  (i)      Nyatakan dua perkara penting yang perlu ada dalam diri remaja.               [2 markah]

(ii)      Remaja perlu berani menghadapi kritikan untuk maju.                               
           Pada pendapat anda, apakah perkara-perkara lain yang perlu ada dalam diri remaja
untuk memajukan diri.
[4 markah]

(iii)       Berikan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan dan dua pengajaran lain yang terdapat dalam keseluruhan drama.                                                              [3 markah]

SET 3

  (i)      Dua perkara penting yang perlu ada dalam diri remaja:    
            - remaja mesti berani menerima kritikan
            - bertanggungjawab untuk belajar
            - bertanggungjawab melakukan sesuatu untuk tanah air

 (ii)      Empat perkara yang perlu ada dalam diri remaja untuk memajukan diri:
            - semangat patriotik yang tinggi
            - cemerlang dalam pelajaran
            - sifat berdikari yang tinggi
            - tidak terjebak dengan gejala-gejala negatif
            - bersikap positif
            - mempunyai semangat berdaya saing
            - rajin berusaha
            - melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah

(iii)      Satu pengajaran yang terdapat dalam petikan:
            - sebagai remaja, kita mestilah berani menerima kritikan untuk berjaya dalam hidup

            Dua pengajaran lain yang terdapat dalam keseluruhan drama:
            - kita perlu berbincang untuk mendapatkan suatu pandangan yang baik
            - sebagai remaja, kita harus sedar bahawa kitalah pemimpin negara pada masa hadapan

__________________________________________________________________________

TIANG CENGAL DINDING SAYONG
SET 1
DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG

Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

SABARIAH : Bapa itu saja hendak malukan anak-anak. Nanti orang kata, kita tak tahu
balas budi orang tua. Walhal kita kirim tiap-tiap bulan. Macamlah hidupnya susah sangat. Itu, itu anak pungut tu. Entah-entah dia yang suka bapa pergi ke laut… Entah apa yang digula-gulakan bapa itu. Haah, sudahlah…! Angah penat ni. Abang tunggulah emak. (Pergi dari situ. WAN memerhatikan SABARIAH pergi)           
SABRI    :  Tadi nak sangat tengok emak. Huh!
JIMAH  : (Sayu hatinya apabila SABARIAH menengking SABRI) Aku tidak suruh sesiapa
balik, Sani. Aku tidak mahu menyusahkan kau orang. Aku tunggu laki aku. Kalau kau nak balik, pergilah. Aku tunggu laki aku. Dia laki aku. Kau orang semua boleh balik. (Membuka ikatan bungkusan kain batik yang dijinjing dari tadi Dia mengeluarkan lima buah buku bank dan menyerahkan kepada SANI) Sani, ini buku bank kau orang. Beri balik pada dia orang. Pulangkan buku ini pada dia. Kamu ingat bapa pakai duit yang kamu beri, ya? Tidak. Bapa simpan semua duit yang kamu kirim dulu. Bapa simpan semua dalam bank.Emak dan bapa tidak usik satu sen pun. Nah, kauberi balik pada kakak, pada abang kau. Ambil balik semua yang kau orang beri pada kami. Ambil, ambillah balik. Satu sen pun kami tidak jamah duit itu.
            (Menangis tersedu-sedan) 
SANI    :   (Buka buku simpanan bank dan terperanjat melihat isi kandungannya) Mak!
Apa sudah jadi emak? Kenapa duit ini tidak pernah emak keluarkan? Kenapa emak, kenapa emak dan bapa tidak gunakan duit yang kami beri ini? Sani beri untuk emak dan bapa buat belanja. Kenapa emak tidak gunakan?
JIMAH  :  Bapa tidak mahu susahkan anak-anaknya. Kudrat dia masih ada. Bapa lebih
senang cari duit sendiri. Dia tahu satu hari kau orang akan ungkit soal duit ini. Kan betul?
(Dipetik daripada drama
‘Tiang Cengal Dinding Sayung’
oleh Suriani Mohd. Yusof
dalam antologi Dirgahayu Bahasaku,
Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)                 Mengapakah bapa tidak menggunakan wang yang dikirim oleh anak-anaknya?
                                                                                                                       [2 markah]
(ii)               Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menyemai tabiat berjimat cermat dalam kalangan anak-anak?                    
     [3 markah]

(iii)             Nyatakan dua pengajaran dalam petikan drama di atas dan dua pengajaran lain dalam keseluruhan drama.
                                         [4 markah]


JAWAPAN SET 1
DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG

(i)                 Sebab-sebab bapa tidak menggunakan wang yang dikirim oleh anak-anaknya:
-          bapa tidak mahu menyusahkan anak-anaknya
-          bapa masih kuat untuk bekerja
-          bapa lebih suka mencari wang sendiri
-          bapa takut anak-anaknya mengungkit pemberian wang tersebut
                                                                                        (Maksimum: 2 markah)

(ii)               Usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menyemai tabiat berjimat cermat dalam kalangan anak-anak:
-          mendidik anak-anak dengan menjelaskan kebaikan berjimat cermat
-          menunjukkan contoh teladan kepada anak-anak dengan amalan berjimat cermat
-          menggalakkan anak-anak menabung
-          membekali anak-anak dengan makanan ke sekolah
-          mengelakkan makan di luar dengan kerap
                                                                                       (Maksimum: 3 markah)

(iii)             Pengajaran dalam petikan:
-          Kita hendaklah berhati-hati semasa berkata-kata supaya tidak mengguris perasaan ibu bapa
-          Kita janganlah mengungkit kebaikan yang dilakukan kepada ibu bapa
-          Kita hendaklah berjimat cermat dengan cara menyimpan wang
                                                                                        (Maksimum: 2 markah)

Pengajaran dalam keseluruhan drama:
-          Kita hendaklah bertanggungjawab memberi pendidikan kepada anak-anak
-          Kita hendaklah menghargai dan mengenang jasa ibu bapa yang telah membesarkan kita
-          Kita hendaklah prihatin terhadap kesusahan orang lain
-          Kita hendaklah tabah menghadapi dugaan hidup
-          Kita janganlah mengambil kesempatan  atas malapetaka yang menimpa sesebuah keluarga
-          Kita hendaklah menjaga hubungan baik sesama ahli keluarga
                                                                                                   (Maksimum: 2 markah)

SET 2
DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG

Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

PAK MAN:  Ini semua kuasa Allah. Ombak besar itu tidak sampai ke rumah kita. Mujur
ada pulau depan pantai kita. Kalau tidak, rumah kamu, rumah aku habis ranap. Kebetulan pula aku demam hari itu, tidak turun ke laut. Kalau tidak, aku sendiri tidak dapat ramal nasib aku ini, Sani (Menyalakan rokok daun)  Kamu cuti lama?
SANI: Tengok pada keadaan, Pak Man. Sekiranya sudah jumpa, selesai kebumikan
mayatnya dan buat kenduri arwah, mungkin selepas tujuh hari, saya baliklah. Tetapi sekiranya tidak jumpa lagi, saya akan temankan emak lama sikit.
PAK MAN : Bagus, kalau boleh biarlah kamu lama sikit tinggal dengan emak kamu
itu.Aku sendiri turut risau tengok emak kamu. Hari-hari, sampai tengah malam baru balik dari pantai. Aku cemas tengok dia begitu. Aku takut kesihatannya terganggu.
SANI  : Emak masih tidak percaya lagi, Pak Man. Saya sudah tidak tahu hendak lakukan
apa lagi untuk pujuk emak.
PAK MAN :  Betul, Sani. Memang susah nak cakap dengan emak kam. Aku suruh Mak 
Jah cuba pujuk, tetapi tidak berganjak sedikit pun dia. Yang aku sedih itu, apabila orang ke laut balik, dia terus menerpa dan bertanya. Sampai kadang-kadang mereka tidak mahu mendarat dekat pantai kita kerana hendak jaga hati emak kamu. Semua orang sudah tidak larat hendak tengok air matanya. Aku tadi pun dia tanya. Apabila saja aku kata tak ada, air matanya itu macam anak air mengalir. Aku turut sama menangis.

 (Dipetik daripada drama
‘Tiang Cengal Dinding Sayung’
oleh Suriani Mohd. Yusof
dalam antologi Dirgahayu Bahasaku,
Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)                 Nyatakan tindakan-tindakan emak Sani yang merisaukan hati Pak Man. 
                                                                                                                    [2 markah]

(ii)               Pada pendapat anda, apakah bantuan-bantuan yang boleh diberikan  kepada mangsa bencana alam?
                                                                          [3 markah]

(iii)             Huraikan satu persoalan dalam petikan drama di atas dan satu persoalan lain yang terdapat dalam keseluruhan drama.                         
    [4 markah]


JAWAPAN SET 2
DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG

(i)                 Tindakan emak Sani yang merisaukan hati Pak Man:
-          pulang dari pantai pada waktu tengah malam
-          tidak beredar dari pantai walaupun dipujuk oleh Mak Jah
-          mendapatkan orang yang pulang dari laut dan bertanya tentang suaminya
-          menangis setiap kali diberitahu bahawa suaminya tidak ditemui
                                                                                        (Maksimum: 2 markah)

(ii)               Bantuan-bantuan kepada mangsa bencana alam:
-          bantuan kewangan
-          barang keperluan harian seperti makanan dan minuman
-          membersihkan rumah dan kawasan persekitaran
-          memberi nasihat dan semangat/ kaunseling
-          perubatan
-          tempat tinggal
                                                                                       (Maksimum: 3 markah)
(iii)             Persoalan dalam petikan:
-          Kepercayaan kepada kuasa Tuhan – Pak Man mengatakan bahawa Tuhanlah yang menentukan ombak tsunami tidak mengenai kampung mereka
-          Tanggungjawab terhadap ibu – Sani bercadang menemani ibunya selagi ayahnya yang hilang di laut tidak ditemui
-          Sikap prihatin terhadap kesusahan orang lain – Pak Man risau akan kesihatan emak Sani yang setiap hari pulang lewat malam
-          Kesukaran menerima kenyataan – Emak Sani tidak mempercayai suaminya meninggal dunia setelah hilang di laut dalam kejadian tsunami
-          Kesetiaan isteri kepada suami – Emak Sani menunggu kepulangan suaminya di pantai dari pagi hingga lewat malam
                                                                                        (Maksimum: 2 markah)

Persoalan dalam keseluruhan drama:
-          Sikap anak-anak yang mementingkan kerjaya – Sabariah, Sabri, Shahrul dan Salmah hanya memikirkan pekerjaan daripada musibah yang menimpa ibu bapa mereka
-          Sikap anak-anak yang tidak memahami perasaan ibu bapa – Sabariah menuturkan kata-kata yang kasar dan bersikap biadab kepada ibunya
-          Sikap berdikari dalam kalangan ibu bapa yang telah tua – Jumaat dan Jimah tidak menggunakan wang yang diberi oleh anak-anak mereka
-          Masyarakat yang mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain – Wahid dan Senin mencuri wang dan barangan di rumah Jumaat padahal keluarga Jumaat sedang berhadapan dengan masalah kehilangan Jumaat dalam bencana tsunami.
                                                                                                    (Maksimum: 2 markah)

SET 3
DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG

Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

SABARIAH   : (Marah) Apa ni, alang? Mayat bapa belum jumpa. Alang pula hendak
balik? Apa ini? Angah dari London balik, alang di Kuala Lumpur tak sanggup tunggu?
SHAHRUL    :  (Merayu) Alang hanya dapat cuti tiga hari. Kerja, hendak buat macam
mana?
SABARIAH   :  Ini kan soal hidup dan mati ketua keluarga kita. Angah kerja juga. Kalau
inilah caranya bos alang buat, tidak berperikemanusiaan namanya. Apa, emak dan  bapa itu tidak pentingkah? Takkan dalam bencana sebesar ini bos tidak ambil berat? Ohh, fasal tidak kena pada kaum keluarganya! Kalau angahlah, 24 jam angah letak jawatan.          
            SABRI meleraikan ketegangan.
SABRI       :  Hisss, sudah...sudah! Angah balik hendak tengok emakkah atau nak
bertegang urat dengan Alang?
            SABARIAH menjegilkan mata kepada SHAHRUL.
SABARIAH    :   Huh, tunggu apa lagi? Baliklah. Huh, pergi hadap kerja kau itu! Balik,
dan jangan balik-balik lagi ke kampung ini. Along ajak putih ikut sekali.
             SABRI jadi serba salah.
SABRI          :  Putih, putih belum balik lagi.
SABARIAH  :  Ya Allah...yang ini seorang lagi. Angah dari London sudah sampai. Dia
di Ipoh tidak tiba-tiba lagi? Apa hendak jadi putih ini, abang long? Apa hendak jadi pada keluarga kita ini, abang?
SABRI       :  Shhhh, sudahlah tu. Malu kalau orang dengar, angah. Adik-beradik dua tiga
kerat saja tetapi bercakaran macam kucing dengan anjing. Sudah. Mari.

(Dipetik daripada drama
‘Tiang Cengal Dinding Sayung’
oleh Suriani Mohd. Yusof
dalam antologi Dirgahayu Bahasaku,
Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)                 Mengapakah Sabariah tidak menyetujui hasrat adiknya pulang ke Kuala Lumpur?                                                                                            [2 markah]                 
                                                                                                                      
(ii)               Pada pendapat anda, apakah cara-cara yang boleh dilakukan untuk merapatkan hubungan adik-beradik yang telah berumah tangga?                        [3 markah]                                             

(iii)             Huraikan satu latar masyarakat dalam petikan drama di atas dan satu latar masyarakat lain yang terdapat dalam keseluruhan drama.
                                                                                                                             [4 markah]                               

JAWAPAN SET 3
DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG

(i)                 Sebab-sebab Sabariah tidak menyetujui hasrat adiknya:
-          mayat bapanya belum dijumpai
-          Sabariah sendiri sanggup balik dari London
-          soal hidup atau mati ketua keluarga lebih penting daripada urusan kerja
                                                                                        (Maksimum: 2 markah)

(ii)               Cara-cara merapatkan hubungan adik-beradik yang telah berumah tangga:
-          selalu menelefon/ sms/ bertanya khabar/ e-mel
-          menziarahi/ berkunjung ke rumah
-          mengadakan hari keluarga/ aktiviti riadah bersama-sama
-          meraikan hari lahir adik-beradik
-          saling membantu
                                                                                        (Maksimum: 3 markah)

(iii)             Latar masyarakat dalam petikan:
-          Masyarakat yang mementingkan pekerjaan – Shahrul hendak pulang ke Kuala Lumpur setelah tamat cutinya
-          Masyarakat yang pemarah/mengikut emosi – Sabariah memarahi Shahrul kerana ingin pulang ke Kuala Lumpur sedangkan mayat bapa mereka belum ditemui.
                                                                                        (Maksimum: 2 markah)

Latar masyarakat dalam keseluruhan drama:
-          Masyarakat yang berpendidikan tinggi – anak-anak Jimah berjaya dengan kerjaya masing-masing. Salmah sebagai pereka fesyen, Sani sebagai doktor, dan Shahrul sebagai akauntan
-          Masyarakat yang prihatin akan kesusahan orang lain – Pak Man prihatin akan keadaan Jimah yang bersedih  setelah kehilangan Jumaat dengan bertanyakan hal Jimah kepada Sani.
-          Masyarakat yang mencari kesenangan dengan cara menipu – Wahid dan Senin menyamar sebagai pegawai banci yang ingin menolong mangsa tsunami.
-          Masyarakat yang penyayang – Jimah dan Jumaat tidak mahu menyusahkan anak-anak mereka dalam mencari rezeki pada usia emas.
-          Masyarakat yang menghormati orang tua – Sani menghormati Pak Man dengan mendengar dan menerima nasihatnya dengan baik.
           
                                                                                                    (Maksimum: 2 markah)


_________________________________________________________________________

GELANGGANG TUK WALI

Set  1: Gelanggang  Tuk Wali
Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
RIPIN:           Dah berpuluh tahun diredah, wak! Tak ada siapa pulak yang menanam semula.
TUK WALI:   Kalau ikut petua, ikut pantang larang, sampai anak cucu pun insya-Allah ada lagi. Bila aku cakap fasal pantang larang, semua orang ketawa.  Bila aku bukakan rahsia petua ke hutan, ada orang kata aku ni nak jadi Tarzan.  Orang sekarang ni tak berasa malu lagi bila merosakkan... dah hilang rasa hormat mereka pada alam!
RIPIN:           Petua yang mana, wak ?
TUK WALI:   Pokok yang tengah berbunga atau berbuah, jangan ditebang. Pokok yang lebih kecil daripada jari hantu, jangan disentuh.  Kalau hati  belum pasti, jangan dicantas. Kalau belum mengenal, berkenal dulu.
RIPIN:           Mereka mencantas, menebang tu pun kerana nak mengenallah, wak!
TUK WALI:   Belajarlah mengenal pada ibu, bukan cabut anak. (Kesal)   Yang langgar pantang , anak cucu aku jugak. Cakap aku ni tak dihargai langsung. (Marah) Si Berahim anak tiri aku tu! Dia murid si Guan, Guan kedai singse tu! Tunjuk mana pasak bumi, tongkat ali, dikenalkannya rancang besi, rancang tembaga, yang mana raja berangkat, apa khasiat lukai jantan, apa gunanya tengkuk biawak!

                                                                            (Dipetik daripada cerpen Gelanggang Tuk Wali oleh
Ismail Kassan dalam antalogi Harga Remaja,
Dewan Bahasa dan Pustaka)
(i)         Nyatakan  petua  yang diamalkan oleh Tuk Wali apabila masuk ke hutan.                                                                                                            
        [ 2 markah ]
(ii)        Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi memelihara tumbuh-tumbuhan hutan di negara kita.                                                                                                                                                                            
[ 3 markah ]
(iii)       Huraikan satu persoalan berdasarkan petikan cerpen di atas dan satu persoalan lain yang terdapat dalam cerpen ini.                                                                                                               
  [ 4 markah ]
Skema jawapan:
(i)                             Pantang larang
-          Pokok yang tengah berbunga atau berbuah, jangan ditebang.                     1m
Pokok yang lebih kecil daripada jari hantu, jangan disentuh.                     1m
Kalau hati  belum pasti, jangan dicantas.                                                     1m
Kalau belum mengenal, berkenal dulu.                                                        1m
                                                                                                                                           
 [maksimum 2m]

(ii)                           Usaha-usaha                                                                                                
P1-      penyelidikan oleh jabatan/agensi berkaitan                                      1m
P2       pantau dan kawal selia aktiviti penebangan/tanam semula/pantau dan selia
aktiviti hutan/ kuat kuasa undang-undang atau denda/ jadikan kawasan hutan simpan                                                                                     
P3       kempen melalui media massa                                                            1m
P4       pendidikan secara formal/ sekolah/institusi pendidikan                                                                                                                                                                 1m
                      
                                                                                                                                 [maksimum 3m]
(iii)                         satu persoalan dalam petikan [2m]
amalan pantang larang yang menjadi warisan budaya masyarakat
Tuk Wali masih mengamalkan petua dan pantang larang masuk ke hutan
Dia kecewa apabila anak cucunya tidak mendengar dan menghargai petua dan amalannya .

      satu persoalan  daripada keseluruhan cerpen [2m]
                             adat dan  budaya yang perlu dipelihara
                                Tuk Wali mengalami konflik kerana generasi muda mempersendakan usahanya untuk terus mengajarkan silat

                                Keruntuhan akhlak generasi muda
                                Anak Ibrahim, Piee terlibat dalam gejala penagihan dadah dan mencuri biola Tuk Wali
                               
                                Sikap tamak dan rakus manusia 
                                Guan menggunakan traktor untuk mencabut pokok-pokok herba yang masih kecil di hutan
[maksimum 4m


Set  2: Gelanggang  Tuk Wali
Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
TUK WALI: Boleh! Aku boleh duduk di masjid berzikir terus sampai mati! Tapi, orang patah kaki, urat terkehel tu, siapa nak ubatkan? Budak-budak kilang menjerit histeria beramai-ramai siapa nak menolong?
MAK UMI:   Yang itu tak pulak disebut! Bersilat dalam majlis kahwin saja! Kurang manis katanya!
TUK WALI:  (Menggantung biola di dinding beranda. TUK WALI kelihatan tersinggung dan marah.) Dah setengah abad aku bersilat! Dulu, semua budak muda dalam kampung ini anak murid aku belaka...zaman darurat dulu! Aku dilantik jadi ketua mengawal kampung! Dua kali bertempur di hutan, berkumpul semua lelaki perempuan, datang pada aku belajar silat. Masa itu, apa yang aku buat semuanya baik! Semuanya manis! Tapi, bila aku dah tua macam ni, tak manis pulak jadinya.
MAK UMI:   Kerana dah tualah jadi tak manis tu!
TUK WALI:   Aku buat benda yang sama jugak! Aku bukan ajar budak-budak tu merompak!
MAK UMI:   Jangan marah saya! Imam yang kata macam tu!
TUK WALI:   Apa awak jawab?
MAK UMI:    Apa yang saya nak jawab?
TUK WALI:   Takkanlah awab tak jawab apa pun?
                                                                       (Dipetik daripada cerpen Gelanggang Tuk Wali oleh
Ismail Kassan dalam antalogi Harga Remaja,
Dewan Bahasa dan Pustaka)

                                                                    
(i)         Nyatakan bukti-bukti yang menunjukkan Tuk Wali mahir bersilat.                                                                                                                                                                                                                                          [ 2 markah ]
(ii)        Pada pendapat anda, mengapakah perubatan tradisional masih diamalkan oleh masyarakat masa kini?                                                                                                           [ 3 markah ]
(iii)       Huraikan satu latar masyarakat berdasarkan petikan cerpen di atas dan satu latar masyarakat lain yang terdapat dalam cerpen ini.                                                                          [ 4 markah ]
                                                                                                         

Skema jawapan:
(i)                             bukti –bukti Tuk Wali mahir bersilat
-          dah setengah abad Tuk Wali bersilat                                               1m
-          semua anak muda kampung dulu menjadi anak muridnya   .           1m
-          Tuk Wali dilantik menjadi ketua mengawal kampung                     1m
-          semua lelaki perempuan belajar silat dengannya                              1m
                                                                                                                                           
 [maksimum 2m]

(ii)                           sebab mengamalkan perubatan tradisiona                                       
-          kos murah                                                                                          1m
-          mudah didapati                                                                                 1m      
-           dapat menyembuhkan penyakit yang tidak dapat diubati secara perubatan moden                                                                                                        1m
-           ada perubatan tradisional yang telah diiktiraf/mendapat kelulusan kementeriankesihatan                                                                                  1m                  
-           pengamal perubatan telah dikenali dalam kalangan masyarakat/pengguna yakin diri                                                                                          1m                                                                                        

(iii)                         satu latar masyarakat dalam petikan [2m]
masyarakat yang mengekalkan warisan budaya bangsa dalam kehidupan
Tuk Wali sudah bersilat setengah abad  lamanya.

      satu latar masyarakat  daripada keseluruhan cerpen [2m]
                             masyarakat yang runtuh akhlaknya
                                -Anak Ibrahim, Piee terlibat dalam gejala penagihan dadah dan mencuri biola Tuk Wali.
                               -Piee juga telah mencuri duit tambang ke Mekah Tuk Wali sebanyak dua ribu ringgit
                                Masyarakat yang  tamak dan rakus
                                Guan menggunakan traktor untuk mencabut pokok-pokok herba yang masih kecil di hutan
                                Masyarakat yang  mementingkan agama           Tuk Wali tidak pernah tinggal berjemaah maghrib sampai isyak, subuh pun.


Set  3: Gelanggang  Tuk Wali
Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
MARIAM:   Kuih, wak! Malam ini ada empat orang pelajar baru nak belajar, wak! Saya bawa semua keperluan untuk ijazahkan murid baru.
TUK WALI:   (Merenung muka RIPIN) Aku ni dah tua, Mariam, Ripin! Tak daya aku nak berkuat macam dulu.
RIPIN:   Kalau wak penat, biar kami yang mengajar! Tapi, kami mau wak ada dalam gelanggang.
MARIAM:   Betul tu! Kami masih perlu bimbingan wak dalam gelanggang ini!
TUK WALI:   Aku berfikir, ada baiknya juga kalau engkau berdua ambil alih tempat aku.  Teruskanlah gelanggang ini. Aku dah tak daya lagi, Ripin.
RIPIN:   Mariam, saya tak taulah!  Tapi, saya sendiri memang tak sanggup, wak! Saya belum bersedia.
MARIAM:  Kalau Abang Ripin dah tak sanggup, apa pulak saya, tapi, kenapa tiba-tiba saja wak tak mau mengajar? Mesti ada silap di mana-mana ni! Kalau saya yang buat salah, saya minta maaf, wak! Orang muda kadang-kadang terlanjur bila bergurau. Saya minta maaf, wak!
RIPIN:            Saya pun macam tu juga! Kalau ada tingkah laku saya yang mengecilkan hati wak, saya minta maaf.
TUK WALI:  (Berasa terharu dengan sikap muridnya) Kamu berdua tak ada apa-apa salah dengan aku!
 (Dipetik daripada cerpen Gelanggang Tuk Wali oleh
Ismail Kassan dalam antalogi Harga Remaja,
Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i)         Nyatakan sebab-sebab Tuk Wali tidak mahu mengajar silat   kepada empat pelajar baru.                                                                                                  
        [ 2 markah ]
(ii)        Pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk memastikan seni silat terus kekal sebagai warisan budaya masyarakat.                                [ 3 markah ]
(iii)       Huraikan satu nilai kemanusiaan berdasarkan petikan cerpen di atas dan satu nilai   kemanusiaan lain yang terdapat dalam cerpen ini.                                                                                                                                                                                              [ 4 markah ]

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Skema jawapan:
(i)                sebab Tuk Wali tidak mahu mengajar silat                                      
           sudah tua                                                                                          1m
tidak daya berkuat macam dahulu                                                   1m
dah tak berdaya lagi                                                 .                       1m
                                                                                            
 [maksimum 2m]

(ii)                           Tindakan-tindakan                                               
-          promosi/kempen dalam dan luar negara                                            1m      
-          terbitkan buku berkaitan seni silat                                                    1m
-          adakan pertandingan hingga peringkat anatarabangsa                                
wujudkan kelas-kelas seni silat         /pertubuhan                             1m                   kerap buat persembahan silat                                                                 1m
adakan  carnival/ penceramah jemputan                                          1m                                                                

(iii)                         satu nilai  dalam petikan                                                                              [2m]
pemaaf
Ripin, Mariam dan Tuk Wali saling bermaafan

      satu nilai daripada keseluruhan cerpen                                                         [2m]
                             gigih mempertahankan budaya bangsa
Tuk Wali tidak jemu-jemu mengajar silat kepada anak muda walaupun beliau    sudah tua

                              menghormati /menghargai orang yang lebih tua
                                Mariam, Halim dan Jamil tidak bersikap biadap dan kasar kepada Tuk Wali yang banyak pengalaman hidup sebaliknya belajar ilmu persilatan daripada beliau.
                               
                                Mengenang jasa    
                                Lembaga Pewaris Adat menyerahkan Keris Ganja Seiras Naga Berjuang kepada Tuk Wali untuk membalas jasa beliau yang berjuang menumpaskan musuh pada usia 25 tahun
[4 markah]
___________________________________________________________________

DRAMA 1400

DRAMA 1400
SET 1

Baca petikan drama  di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Dolah  : Sebab itu aku kata tak jadi kalau nak berpakat.  Tak guna.  Aku nak buat cara
              aku.  Aku pun nak kaya jugak, tak banyak sikit pun jadilah.  Sarip boleh, kenapa
              aku tak boleh?   Apa sangat kelebihan yang ada pada Sarip?
Soud   : Sarip tu semua orang tau. Dolah, rezeki yang dicari mestilah rezeki yang halal.
Dolah  : Tetapi, mereka tidak kira halal haram.
Soud   : Mereka, merekalah.  Ingat apa tuk guru kata?
Dolah  : Aku miskin begini bukan permintaan aku.  Aku betul miskin.  Kaki aku begini,
              salah akukah?  Tuhan buat setengah, keadaan buat setengah.  Anak tuk penghulu
              terlepas, aku jadi begini.
Soud   : Manusia jenis kau ni mulia, Dolah.
Dolah  : Mulia dapat apa?
Soud   : Engkau tolong orang, Allah tentu tolong kau.
Dolah  : Bila?
Soud   : Dolah, mana imanmu?
Dolah  : Kau tahu, kerana kaki aku ini mesyuarat tak pilih aku jadi wakil?  Ada yang
              berkata “Dolah memang banyak berjasa pada kampung ni, tapi takkanlah nak
              pilih dia jadi wakil?  Wakil capik, malulah kita.” Ya mereka malu.  Tetapi
              meminta tolong daripada aku tak malu.
Soud   : Kita menolong harus kerana Allah, Dolah.
Dolah  : Cuba tengok keadaan aku.  Memang, siapa pun tak mahu.  Dolah capik, miskin
              pula.  Aku hina, Soud.  Tolong sana, tolong sini, bila sampai masa aku, siapa
              pun tak peduli.


                        (Dipetik daripada drama”1400” oleh Noordin Hassan dalam antologi   
                                                     Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka)i)   Nyatakan perkara yang dikesalkan oleh  Dolah.                                     (2  markah)

ii)  Pada pendapat anda, apakah tindakan yang harus kita lakukan untuk mengelakkan
      diri daripada berasa marah.                                                                    (3  markah)

iii) Jelaskan satu nilai  murni yang terdapat dalam petikan drama  dan satu nilai murni
     lain  daripada keseluruhan  drama tersebut.                                            ( 4  markah)


JAWAPAN SET 1

i)    - hidup dalam kemiskinan                                                                                  1
       - kakinya  cacat / capik                                                                                      1
       - orang tidak melantiknya sebagai ketua kerana  dia capik                               1
       -  dia banyak membantu orang tetapi tiada sesiapa yang mahu menolongnya    1
           
                                                                                                           Maksimum 2 markah

ii)   -  menerima takdir dengan reda                                                                         1
       - berdoa  / bersolat                                                                                            1
       - bersabar / bertenang                                                                                       1
       - berfikiran rasional                                                                                           1
       - meluahkan perasaan kepada orang lain                                                                     1

                                                                                                           Maksimum 3 markah


iii) Satu nilai murni dalam petikan drama
-          Nilai tolong-menolong, iaitu Dolah banyak menolong / membantu orang
yang dalam kesusahan                                                                           2

      Satu nilai murni dalam drama
-          Nilai keyakinan, iaitu Siti Rahimah yakin bahawa Dolah masih hidup dan
bertekad mencarinya                                                                              2
             -    Nilai ketaatan, iaitu  Siti Rahimah taat kepada suaminya, Dolah.         2
             -    Nilai keadilan, iaitu hakim menjatuhkan hukuman  dengan adil
                  kepada Abu Lahab dan isteri kerana Abu Lahab telah sedar akan kesalahannya
                  kenipu orang kampung                                                                           2
-          Nilai baik hati,  iaitu Pak Long  melayan Siti Rahimah yang dihalau
dengan baik                                                                                            2
            -    nilai keinsafan, iaitu Dolah insaf/sedar akan kesilapannya                    2

                                                                                                Maksimum 4 markah

SET 2

Baca petikan drama  di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan=soalan yang berikutnya  dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Pak Sudin       : Tak guna kita salahkan diri kita.  Tak guna kita salahkan sesiapa pun.
                          Tak guna kita menyesal, kita sendiri yang menjual tanah.  Sekarang
                          dah jadi hak dia.  Kalau dia nak buat apa-apa pun, kita tak boleh
                          buat apa-apa.
Romli              : Itu betul, Pak Sudin.  Tapi kita tak tahu akan jadi sampai begini.  Kuda-
                          kuda itu membawa penyakit. 
Pak Sudin       : Kita nak buat apa sekarang?
Kamar             : Kita pergi jumpa Tuan Dolah.  Kita ceritakan perkara yang sedang
                          berlaku.
Pak Sudin       : Nak cerita apa?
Leman             : Kita katalah, sebelum dia datang dengan kuda-kudanya, air sungai
                          Bukan begini.  Ikan banyak, udang banyak.  Sekarang tengok apa dah
                          jadi?
Romli              : Anak-anak kita sakit, isteri kita sakit.  Kita pun tak sedap badan selalu.
                          Apa nak jadi, ha?
Leman             : Penyakit yang bukan-bukan pula tu.  Tengok apa jadi dekat anak aku?
                          Anak Romli, anak Sudin?  Mata budak tu tertangkup langsung.  Ada 
                          yang lumpuh, yang pekak, yang tolol.   Dulu mana pernah jadi semua ni?
                          Lama-lama nanti apa jadi pada masyarakat kita?
Pak Sudin       : Siapa kata semua ini kerana kuda-kuda Tuan Dolah?
Romli              : Mengapa dulu tak macam ni?
Pak Sudin       : Ini semua kuasa Tuhan.  Manalah kita tahu.  Mungkin Tuhan nak tunjuk
                          pada kita.  Tuhan nak uji.                                                       


                               (Dipetik daripada drama”1400” oleh Noordin Hassan dalam antologi  
                                                           Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka)


i)   Nyatakan dua sebab Pak Sudin meminta Romli dan Leman agar tidak menyalahkan
     diri mereka.                                                                                                    (2 markah)


ii) Pada pendapat anda, apakah cara-cara yang perlu dilakukan oleh masyarakat
     untuk menggelakkan daripada berlakunya wabak penyakit?                    (3 markah)

iii) Jelaskan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan drama dan satu latar
      masyarakat lain  yang terdapat dalam  keseluruhan drama.                     (4 markah)
JAWAPAN SET 2

i)   - mereka yang menjual tanah                                                                              1
     - tanah itu telah menjadi milik Tuan Dolah                                                         1
     - mereka tidak boleh berbuat apa-apa                                                                 1

                                                                                                          Maksimum 2 markah


ii)  - menjaga kebersihan (diri / kawasan tempat tinggal)                                        1
     - menggunakan sumber air bersih (paip / hujan)                                                1
     - mengamalkan pemakanan seimbang                                                                1
     - mengamalkan gaya hidup sihat                                                                        1
     - membuat pemeriksaan kesihatan                                                                                  1

                                                                                                          Maksimum 3 markah

iii) Latar masyarakat dalam petikan
-          masyarakat kampung seperti Pak Sudin, Leman Romli dan Kamar yang
bergantung hidup pada sungai                                                               2

    Latar masyarakat dalam drama
-          masyarakat orang kaya seperti Tuan Dolah                                          2
-          masyarakat yang memandang rendah kepada orang kurang upaya
seperti orang kampung yang menggelar Dolah dengan Dolah capik    2
-          masyarakat yang tidak berperikemanusiaan seperti Dolah yang
sanggung membuang nak kandungnya / menghalau isterinya               3
-          masyarakat yang melakukan amalan syirik dan khurafat seperti
Dolah yang menemui Tuk Pawang untuk mendapatkan harta karun    2


                                                                                                          Maksimum 4 markah.SET 3

Baca petikan drama  di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan=soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Pak Long        : Eh, apa kau buat ni?
Siti Rahimah   : Saya nak pergi cari Abang Dolah.
Pal Long         : Nak pergi cari di mana?
Siti Rahimah   :Saya mesti cari.  Mana kita tahu kalau dia dalam kesakitan?  Kalau
                         dia berkehendakan pertolongan.  Saya yakin dia tidak hilang di laut.
Pak Long        : Kau seorang perempuan, Rahimah.  Lagipun kau tak tahu dia berada
                          di mana?
Siti Rahimah   : Saya seorang hamba Allah, Pak Long.  Hati saya telahpun tergerak
                          untuk mencari Abang Dolah.  Pak Long berdoalah.  Yang lain serahkan
                          pada Allah.
Pak Long        : Rahimah, Pak Long tak tahu dari mana kau datang, dan sekarang Pak
                          Long tak tahu ke mana kau akan pergi.  Pada malam yang hitam, hujan
                          menerjah bumi, tiba-tiba kau ada.  Sekarang langit begitu terang indah,
                          kau akan pergi.  Siapa kau sebenarnya?
Siti Rahimah   : Saya musafir, Pak Long.  Saya singgah di kampung Pak long sekadar
                          berhenti lelah dan untuk seteguk air.  Pak long telah memberikan tempat
                          berteduh.  Abang Dolah telah memberikan seteguk air.  Hujan tak turun
                          lagi. (Pak long mengesat air mata) Pak Long, minta maaf dan terima
                          kasih atas segala pertolongan Pak Long.  Pak Long doa sajalah.


                   (Dipetik daripada drama”1400” oleh Noordin Hassan dalam antologi  
                                                           Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i)   Mengapakah Siti Rahimah bertekad untuk mencari Dolah?                   (2 markah)


ii) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara terbaik untuk kita  menghargai pertolongan
     seseorang?                                                                                                (3 markah)

iii) Jelaskan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan drama dan satu pengajaran lain
      dalam keseluruhan drama.                                                                      (4 markah)Jawapan set 3


i)   -  bimbang Dolah berada dalam kesakitan                                                         1
     -  bimbang Dolah berkehendakan / memerlukan pertolongan                            1
     -  Siti Rahimah yakin Dolah tidak hilang di laut.                                                1

                                                                                                          Maksimum 2 markah

ii)  - mengucapkan / menyatakan / mengungkapkan kata terima kasih (Melalui sistem
        pesanan ringkas / email)                                                                                               1
     -  memberikan hadiah / ganjaran / balasan                                                                    1
     -  memberikan penghargaan (surat / sijil / kad ucapan)                                      1
     -  mendoakan individu tersebut                                                                           1
     -  berbuat baik                                                                                                     1

                                                                                                          Maksimum 3 markah

iii) Satu pengajaran dalam petikan drama
- Kita haruslah mempunyai keyakinan diri apabila melakukan  sesuatu                   
   Sesuatu perkara                                                                                         2
            - Kita haruslah berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita   2

      Dua pengajaran lain dalam keseluruhan drama
            - Kita haruslah reda menerima takdir Tuhan                                               2
            - kita haruslah bertindak dengan adil dalam menyelesaikan masalah         2
            - Kita haruslah menjauhi perbuatan syirik dan khurafat                              2
            - Kita haruslah menginsafi kesalahan yang telah kita lakukan                     2

                                                                                                          Maksimum 4 markah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan